Fremtiden Gödselpumpar

Fremtiden levererar pumpar till pumpbrunnar, lagringsbrunnar och
spolutgödslingssystem till djurstallar. Till pumparna hör ett komplett utrustningsprogram.

Fremtiden levererar pumpar till pumpbrunnar, lagringsbrunnar och spolutgödslingssystem till djurstallar – vidare levererar vi även en specialpump för pumpning av gödsel över mycket stora avstånd osv.

Till pumparna hör ett komplett utrustningsprogram.

Mer än 25 års erfarenhet är något som räknas ...
Alla pumprör, rördelar och böjar är galvaniserade. Detta ger pumpsystemet lång livstid och minimala underhållskostnader.

Pumparna är direktdrivna, antingen från växellådan på
traktorpumpen eller från elmotorn.

Inmatningsskruv

Pumpar från Fremtiden är som standard utrustade
med en specialkonstruerad inmatningsskruv. Motskäret
är tillverkat i gjutjärn med härdade knivar. Motskäret
är lätt att byta ut genom att man lossar 4 bultar.Gummilager

Bottenlagret i pumpen är utfört i specialgummi.
Lagret smörjs av gödseln när man pumpar.

Detta ger minimala underhållskostnader.

Överpumpning från pumpbrunn till lagringsbrunn